Komst Porsius beëindigt crisis HMG

Met de benoeming van Pieter Porsius als nieuwe topman van de Holland Media Groep (HMG) komt er een (voorlopig) einde aan de bestuurscrisis binnen het concern dat de tv-stations RTL4, RTL5 en Veronica exploiteert.

ROTTERDAM, 7 OKT. De opvolging van Huib Boermans die in juni wegens belangenverstrengeling aan de kant werd geschoven, heeft HMG maandenlang in grote onzekerheid gehouden.

Zijn zojuist benoemde opvolger Porsius (50) is afkomstig van het Nederlandse Omroepproduktie Bedrijf (NOB), waarvan hij in 1988 financieel directeur en in 1993 president directeur werd. Onder leiding van Porsius is het voormalige facilitaire bedrijf van de publieke omroepen een succesvolle en winstgevende onderneming geworden. Bij het NOB waar hij op 1 januari vertrekt had Porsius nog een belangrijke klus te klaren. De staat wil van zijn meerderheidsbelang af en een beursgang ligt mogelijk in het verschiet. Dat laat Porsius nu aan zijn opvolger over.

Niet bekend

De problemen bij HMG kwamen in het voorjaar in alle hevigheid naar buiten. De onderneming had al een moeizaam jaar achter de rug waarin de resultaten onder druk stonden omdat de reclame-inkomsten tegenvielen en de concurrentie met de komst van SBS6 en TV10 was toegenomen. Bovendien liet het succes voor Veronica, dat uit het publieke bestel was getreden en zich bij RTL4 had aangesloten, op zich wachten. In mei van dit jaar bleek echter dat het bedrijf jarenlang oude televisieseries op de plank had gehouden zonder de kosten daarvan bij aankoop te verrekenen. De inmiddeloos waardeloos geworden programma's moesten alsnog worden afgewaardeerd, met als gevolg dat HMG met een verlies van 47 miljoen gulden diep in de rode cijfers kwam.

Tot overmaat van ramp kwam in juni naar buiten dat directievoorzitter Huib Boermans en bestuurssecretaris Henri Roemer zich hadden schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. In hun streven om als directeuren privé mee te profiteren van het succes van commerciële televisie in Nederland hadden zij aandelen genomen in een dochteronderneming van Teleworld, een leverancier van 06-lijnen en teletekstdiensten. Daarbij hadden Boermans en Roemer de grenzen tussen zakenlijk en privé allerminst in acht genomen.

De aandeelhouders van HMG, het Luxemburgse mediabedrijf CLT, uitgever VNU en de vereniging achter Veronica stuurden de beide heren zonder pardon naar huis. Een eendrachtige aanpak die in de maanden die volgden ver te zoeken was. Sterker nog: de aandeelhouders kregen fikse heibel over de opvolging van Boermans. Aanvankelijk leek directeur Frank Eijken van reclame-inkoper IP de gedoodverfde nieuwe bestuursvoorzitter, de kandidaat van directeur Remy Sautter van CLT en Joep Brentjens van VNU die beiden een commerciële krachtpatser wilden aanstellen. Voorzitter Joop van der Reijden van Veronica trof de benoeming van Eijken echter met een veto. Van der Reijden wilde juistiemand met een ruime televisie-ervaring, liefst uit de programmatische hoek.

In augustus werd Mona-directeur Bob Steetskamp bijna benoemd. Tegen de zin van opnieuw Van der Reijden, maar die kon niet nogmaals een veto uitspreken. Op het laatste moment durfde Steetskamp het avontuur toch niet aan. Het conflict over de benoeming van een nieuwe directeur vertroebelde de persoonlijke verhoudingen tussen vooral Van der Reijden en Sautter. Een nauw betrokkene sprak van “drie ego's met de omvang van de Domtoren”.

Over Porsius zijn de drie het blijkbaar uiteindelijk eens geworden, al zijn de onderhandelingen moeizaam verlopen. Naar verluidt wilde Porsius met een schone lei beginnen en een geheel nieuw directieteam samenstellen. Die wens is niet gehonoreerd en Porsius zal samen moeten werken met Willem van der Meer de Walcheren (Veronica) en Patrick Tillieux (CLT). Opvallend is dus dat uitgever VNU niet terugkeert met een vertegenwoordiger in de directie.

Nu Porsius benoemd wordt, blijft de grote vraag of de eenheid binnen het bedrijf te herstellen is. Niet allen op aandeelhoudersniveau, maar ook op de werkvloer zijn nogal wat spanningen tussen het Veronica-smaldeel en het RTL-volk. Na een valse start gaat het nu erg goed met Veronica. De euforie bij dat station valt echter niet goed bij RTL4 dat juist wat problemen ondervindt met haar imago. Bij RTL vinden ze dat ze het succes van Veronica mogelijk hebben gemaakt. Daar komt bij dat na het wegsnijden van de nieuwsredactie van Veronica, nu bezuinigingen bij RTL Nieuws op stapel staan.

Zo'n problematiek vraagt bekwame stuurmanskunst van Porsius. Ook als het gaat om het naar verluidt weinig efficiënt draaiende facilitaire bedijf van HMG (T&O) waar zo'n 200 mensen werken. Door velen wordt dat vergeleken met het NOB van voor de verzelfstandiging. Maar daar zou Porsius, gezien zijn achtergrond, raad mee moeten weten.