Het Net

Waar KLM, Unilever en Heineken Neerlands' trots zijn blijkt daarentegen het 'PTT-tje plagen' een frequent terugkomend verschijnsel te zijn ('Scepsis over besloten netwerk PTT', 1 oktober).

Hiermee wordt volgens mij geheel voorbijgegaan aan het feit dat PTT Telecom met Het Net een nog niet eerder getoonde bijdrage levert aan de positie van Nederland in het nieuwe marktsegment van elektronische communicatie. Daarnaast is Het Net sneller en veiliger dan Internet, daar het een besloten omgeving betreft die qua netwerk beter controleerbaar is dan het Internet. Verder is Het Net gemakkelijk toegankelijk en Nederlands, een voorwaarde tot het doorbreken van lnternet-achtige communicatie in bredere lagen van de bevolking.

Scepsis over een beperkt aantal aanbieders (ruim 100 bij aanvang is toch een zeer groot aantal?) is temeer van beperkte betekenis als men weet dat de gemiddelde gebruiker steeds meer gericht niet meer dan telkens zo'n 10 sites bezoekt. Scepsis aan de vraagkant (de gebruikers) omtrent de pc/modem penetratie getuigt van 'kastjes-denken' en gaat voorbij aan diverse andere mogelijke terminals voor het gebruik van Het Net en Internet.