'EU begrijpt beleid voor varkens'

DEN HAAG, 7 OKT. Minister Van Aartsen (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) komt niet in aanvaring met Brussel als hij de Nederlandse varkenssector dwingt het aantal dieren met een kwart te reduceren. Dat schrijft de bewindsman aan de Tweede Kamer in antwoord op schriftelijke vragen. Van Aartsen komt tot zijn conclusie op grond van een gesprek met Europees commissaris Fischler (Landbouw).

Begin juli kondigde Van Aartsen aan de varkensstapel met een kwart te willen inkrimpen. Problemen op het gebied van dierenwelzijn, milieu en markt maakten volgens hem zo'n drastische ingreep broodnodig. Verscheidene juristen hebben de afgelopen tijd hun twijfel uitgesproken over de haalbaarheid van de plannen. Het wetsvoorstel voor die inkrimping ligt momenteel bij de Raad van State voor advies.

Eerder zou Brussel hebben laten weten een 'generieke korting' met 25 procent wel te accepteren op grond van argumenten die te maken hebben met gezondheid, welzijn en milieu, maar niet als daarmee een sanering van de sector in economische zin zou worden bedoeld.

Van Aartsens plan is binnen de sector zeer omstreden. Volgens de federatie van land- en tuinbouworganisaties (LTO Nederland) en de Productschappen voor Vee, Vlees en Eieren (PVE) treffen de maatregelen vooral die boeren die fors hebben geïnvesteerd en nu al aan alle welzijns- en milieu-eisen voldoen. Een directeur van Rabobank stelde onlangs dat toekomstige kredietverlening aan varkenshouders vrijwel onmogelijk zal zijn omdat de bank geen vertrouwen meer heeft in de financiële perspectieven van boeren die voor een kwart in hun inkomen worden gekort.