Brinkman: Peper moet rectificeren

ROTTERDAM, 7 OKT. De ontslagen Rotterdamse korpschef J.W. Brinkman stapt naar de rechter als burgemeester Peper van Rotterdam een aantal “uiterst grievende” kwalificaties over hem niet terugneemt. Dat heeft de advocaat van Brinkman, C. van Leeuwen, gisteren in een brief aan Peper laten weten.

Peper dient voor morgenmiddag 16.00 uur een rectificatie te sturen aan minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) van een aantal opmerkingen in een rapport, dat hij op 24 juni aan de minister stuurde. Peper schreef over Brinkmans geestelijke gesteldheid: “In de loop van april tekenen zich duidelijke signalen af die mijns inziens verwijzen naar een (psychische) gesteldheid en gezindheid die tot onberekenbaar en instabiel gedrag leiden.”

Ook beweerde Peper dat Brinkman in de ban was van een 'goeroe', de psycholoog T. Langkamp. “Meer dan te luisteren naar zijn bevoegd gezag lijkt hij in de ban te zijn van een zelf gekozen 'goeroe', die door de korpschef wordt omschreven als een man met bijzondere inzichten en gaven”, schreef hij. De president van de Haagse rechtbank noemde eerder het rapport van Peper “uiterst subjectief en suggestief”.

Volgens advocaat Van Leeuwen heeft Brinkman “ernstige schade” ondervonden van deze “volstrekt onjuiste” beweringen, die uitgebreid in de media aan bod zijn gekomen. Van Leeuwen stelt dat Peper onrechtmatig heeft gehandeld en dat Peper volledig aansprakelijk is voor “vergoeding van de schade die mijn cliënt hierdoor heeft geleden en nog lijdt.”

De advocaat van Peper zal om uitstel van de termijn vragen, omdat de burgemeester tot zaterdag in Indonesië is met een delegatie van het Rotterdamse bedrijfsleven. Het is voor het eerst sinds het ontstaan van het conflict tussen Brinkman en Peper op 2 juni, dat Brinkman de Rotterdamse burgemeester rechtstreeks aansprakelijk stelt.