Arbeidsmarkt in Duitsland niet verbeterd

BONN, 7 OKT. De situatie op de arbeidsmarkt in Duitsland is in september niet verbeterd. Dit deelde Bernhard Jagoda, voorzitter van de Bundesanstalt für Arbeit, de koepelorganisatie van Duitse arbeidsbureaus, vanmorgen in Neurenberg teleurgesteld mee.

Het aantal werklozen steeg volgens voor het seizoen gecorrigeerde cijfers tot een recordhoogte van 4,46 miljoen in augustus naar 4,49 miljoen in september. In het westen van Duitsland stabiliseert de werkloosheid zich volgens Jagoda als gevolg van de aantrekkende conjunctuur. Het aantal mensen zonder werk steeg in West-Duitsland licht met 7.000 tot 3,05 miljoen.

Maar in het oosten van het land ontwikkelt de situatie op de arbeidsmarkt zich volgens Jagoda ongunstig.

De tweedeling op de Duitse arbeidsmarkt zet zich onverminderd voort. In Oost-Duitsland steeg het aantal werklozen met 26.000 tot 1,44 miljoen.

“Een verbetering van de arbeidsmarkt is na de zomervakantie nog niet in zicht”, aldus Jagoda. In het oosten van Duitsland bedraagt de werkloosheidsquote 18,3 procent, net als in augustus. In het westen is het aantal werklozen verminderd van 9,7 naar 9,5 procent van de beroepsbevolking.

Het economische instituut in Kiel (Institut für Weltwirtschaftsforschung) verwacht dat de werkloosheid pas volgend jaar licht zal toenemen met 0,8 procent.

Volgens ongecorrigeerde seizoencijfers gaat de werkloosheid omlaag van 4,37 miljoen in augustus tot 4,308 miljoen in september. De regering houdt onverminderd vast aan haar reformkoers voor meer groei en banen, zei regeringswoordvoerder Peter Hausmann vanmorgen.

Hij verwees naar de recent afgesloten privatisering van Lufthansa, de Duitse spoorwegen en de post. Maatregelen als de korting van het ziekengeld, versoepeling van ontslagregelingen en het vergemakkelijken van tijdelijke arbeidscontracten moeten de Duitse arbeidsmarkt flexibeler maken.

Volgens een recent onderzoek van het Institut der Deutschen Wirtschaft in Keulen ontbreken in de Duitse dienstensector 4,6 tot 9,5 miljoen lage-lonenbanen. Als er een beleid wordt ontwikkeld dat erop gericht is werklozen en ontvangers van bijstand met behulp van arbeidsmarktmaatregelen in deze sector aan de slag te krijgen, kan de werkloosheid volgens de onderzoekers nagenoeg worden gehalveerd.