VS tegen stembus Servische Republiek

SARAJEVO, 6 OKT. De Amerikaanse Bosnië-gezant, Robert Gelbard, heeft gesuggereerd dat de internationale gemeenschap een stokje kan steken voor de presidentsverkiezingen in de Servische Republiek in Bosnië.

Gelbard sprak het afgelopen weekeinde in Banja Luka met Biljana PlavšiEÉc, de huidige president van de Servische Republiek, en in Pale met haar rivaal Momcilo Krajišnik, co-president van Bosnië en rechterhand van de wegens oorlogsmisdaden gezochte Radovan KaradziEÉc.

In beide gesprekken maakte Gelbard duidelijk weinig heil te zien in de verkiezingen voor een nieuwe president van de Servische Republiek. Hij voegde daaraan toe de kwestie met andere betrokkenen in de internationale gemeenschap te zullen bespreken. De uitlatingen van Gelbard zijn de eerste openlijke uiting van scepsis over de presidentsverkiezingen in de Servische Republiek van de kant van de internationale gemeenschap.

PlavšiEÉc is al vele maanden gewikkeld in een verbitterde machtsstrijd met de radicale vleugel in de leiding van de Bosnische Serviërs, die haar afgezette voorganger KaradziEÉc trouw is. In juli ontbond ze het door die radicalen gedomineerde parlement. Het parlement weigerde echter uiteen te gaan. Ook weigerde het zich iets gelegen te laten liggen aan de door PlavšiEÉc uitgeschreven verkiezingen voor een nieuw parlement. Uiteindelijk werd een compromis bereikt tussen PlavšiEÉc en de radicalen onder leiding van Krajišnik: de hardliners gingen akkoord met verkiezingen voor een nieuw parlement, eind november. PlavšiEÉc accepteerde van haar kant nieuwe presidentsverkiezingen in december.

De internationale gemeenschap voelt echter weinig voor die presidentsverkiezingen. De kans is groot dat bij die verkiezingen PlavšiEÉc het onderspit delft en dat ze wordt opgevolgd door een kandidaat van de radicale, KaradziEÉc-gezinde vleugel. Dat zou een groot probleem opleveren voor de internationale gemeenschap, omdat PlavšiEÉc - in tegenstelling tot de radicalen - voor de uitvoering van het vredesakkoord van Dayton is en samenwerking nastreeft met de internationale gemeenschap. Algemeen wordt verwacht dat het toch al haperende vredesproces in Bosnië aanzienlijk wordt bemoeilijkt als PlavšiEÉc als president van de Servische Republiek in Bosnië plaats zou maken voor een aanhanger van KaradziEÉc. (Reuter, AP)