TIME

In zes jaar tijd zijn de Promise Keepers - de christelijke beweging die mannen aanspoort zich fanatiek te wijden aan God en gezin - in de Verenigde Staten gegroeid van 4.200 aanhangers naar een organisatie met 360 werknemers en meer dan 1,1 miljoen aanhangers.

Afgelopen zaterdag demonstreerden in Washington naar schatting een half miljoen mannen tegen wat de Promise Keepers beschouwen als moreel verval in de Amerikaanse samenleving, waaronder abortus, echtscheiding, drugs en jeugdcriminaliteit. Time portretteert de stroming en citeert onderzoekers van het Center for Democracy Studies die de Promise Keepers omschrijven als “de meest geraffineerde politieke beweging die rechts te voorschijn heeft getoverd”.

Maar het blad distantieert zich van de analyse die onder liberale waarnemers wel opgeld doet, namelijk dat de Promise Keepers deel zouden uitmaken van een Paard-van-Trojestrategie van religieus rechts. De Verenigde Staten kunnen, aldus Time, tot op zekere hoogte stellig profijt hebben van het normen- en waardenreveil dat de beweging voorstaat.