THE ECONOMIST

Tenzij ze opnieuw worden geprogrammeerd zullen veel computers op de eerste dag van het jaar 2000 crashen of wartaal uitslaan, omdat ze dit jaartal zullen verwarren met 1900. Het verhelpen van deze millenniumfout kost bedrijven en overheden wereldwijd astronomische bedragen, al verschillen de ramingen spectaculair.

The Economist haalt rapporten van onderzoeksbureaus aan waarin de schattingen uiteenlopen van 52 miljard dollar en 2 triljard dollar. Het blad vraagt zich af of het anders zou zijn gelopen als topmanagers meer sjoege hadden gehad van informatietechnologie. Dat valt te betwijfelen. Beter onderlegde managers zouden de problemen wellicht eerder hebben onderkend, maar zij zouden deze ook niet hebben kunnen voorkomen. Het punt is, aldus The Economist, dat het maken van de programmeerfout op een bepaald moment verstandig leek en was. Dat soort 'fouten' is inherent aan veel innovaties, en het is goed dat in gedachten te houden. Bescheidenheid is volgens het blad dan ook het juiste antwoord op dit type missers, want ze kunnen alleen worden voorspeld met wijsheid achteraf.