Ontruiming Ruigoord begonnen

RUIGOORD, 6 OKT. Bij de voorbereiding van de ontruiming van het actiekamp Ruigoord bij Amsterdam zijn vanochtend twee politiemensen gewond geraakt. Een shovel van de politie reed per ongeluk in op een busje van de Mobiele Eenheid (ME). Daarbij kwam een politieagent klem te zitten en kreeg zijn collega een tafel in zijn maag gedrukt. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onduidelijk was rond het middaguur nog hoe zwaar hun verwondingen zijn.

Zo'n honderdentwintig politiemensen begonnen vanochtend om half acht met de ontruiming van actiekamp Ruigoord. Dertig à veertig actievoerders van het GroenFront!, een milieu-actiegroep, richtten het kamp medio juli op in een poging de aanleg van de Afrikahaven te dwarsbomen. Volgens het Gemeentelijk Havenbedrijf is zo'n haven voor overslagbedrijven en verwerkende industrie hard nodig omdat de Amsterdamse haven “uit zijn voegen barst”. De actievoerders riepen hun kamp uit tot vrijstaat in de hoop dat Amsterdams meest verwilderde groengebied behouden blijft. Gezien de grootte van het gebied - 6,5 vierkante kilometer - zou de ontruiming wel eens een week kunnen duren, aldus een politiewoordvoerder.

De politie schermde vanmorgen de toekomstige bouwlocatie af met omheiningen. Daarbij werd ook een gedeelte van de N202, de provinciale weg IJmuiden richting Amsterdam, afgezet. Daarna zouden de actievoerders van het terrein worden verwijderd. Zij wonen daar in boomhutten en tunnels. Maar de actievoerders die gisteravond hoorden dat een ontruiming ophanden was, zetten uit voorzorg de toegangswegen naar het gebied af met barricades van schroot, brandend hout en stro. De actievoerders onderstreepten dat zij zich geweldloos tegen de ontruiming willen verzetten.

“Onze mensen zitten vast in boomhutten en tunnels. De politie moet maar zien dat ze ons wegkrijgen”, zegt een jongen die zijn gezicht groen heeft geschilderd. Hij toont een plastic zak die hij schuin om zijn lichaam heeft geknoopt. “We hebben allemaal ons noodrantsoen bij ons: chocolade, sinaasappelsap en muesli”, zegt hij. “Want dit wordt een uitputtingsslag. Wie houdt 't het langste vol?”

Pagina 3: Shovels al bezig met aanleg haven

Een jonge actievoerder in legeruniform en bivakmuts heeft zijn arm vastgeketend in een gat in de grond. “Ik denk niet dat ze ons hier wegkrijgen.” Een oudere man met lang grijs haar zegt: “We do this for our children.” Samen zingen ze: 'All we are saying is give peace a chance.'

Om half tien vanochtend kwam een delegatie politiemensen onder luid gejoel het kamp binnen. Teamleider Schouten verzocht de actievoerders hun spullen mee te nemen en weg te gaan. Eerder die ochtend hadden hoofdcommissaris J. Kuiper en zijn rechterhand Van Riessen dezelfde oproep gedaan. Maar woordvoerder Peter van de actievoerders zei dat zij dit weigeren. Wel wilde hij afspraken maken over het waarborgen van de veiligheid van de actievoerders. Daar ging teamleider Schouten niet op in. Hij zei dat als de actievoerders het terrein vandaag niet verlaten zij “risico lopen”. Politiewoordvoerder Wilting had eerder verklaard dat de politie geen geweld vooropstelt, maar dat zij wel genoodzaakt zal zijn om actievoerders die zich vastketenen, los te maken.

Teamleider Schouten raakte in discussie met gemeenteraadslid Roel van Duijn, voormalig provo en huidig fractievoorzitter van De Groenen in Amsterdam die sinds begin september fractievergaderingen op het terrein belegt. Van Duijn wees Schouten erop dat Ruigoord na het besluit om IJburg aan te leggen nog het enig overgebleven natuurgebied is in Amsterdam en omstreken. Ook zei Van Duijn dat een referendum moet worden gehouden over de vraag of in Ruigoord een nieuwe haven moet worden aangelegd. Een poging tot referendum is eerder door een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad verworpen. De Groenen hebben tegen dat besluit bij de rechter bezwaar aangetekend. Van Duijn, stellig: “Want de burgers van Amsterdam zijn tegen.”

Rond half elf reden de eerste vier ME-busjes langs een gebarricadeerde brug het kamp binnen. Een vorkheftruck reed voorop. Bij de tweede barricade, twee grote brandende boomstronken, trokken truck en ME-busjes zich weer terug. Intussen effenden shovels in het zuidelijke deel van Ruigoord de grond onder toeziend oog van de ME. De werkzaamheden dienen om de entree tot het gebied te vergemakkelijken, zei een politiewoordvoerder. Volgens ooggetuigen was daarbij sprake van schermutselingen met actievoerders.