Gemor bij de PvdA over tijdgebrek...

Het werd een lange vergadering, de bijeenkomst waarin het PvdA-bestuur het ontwerp-verkiezingsprogramma besprak. Maar volgens sommigen niet lang genoeg. Om zes uur vorige week maandagavond was het partijkader, onder wie premier Kok, partijvoorzitter Adelmund en de gewestelijke voorzitters, begonnen aan de behandeling van de ruim 70 pagina's tellende tekst.

Toen de financiële paragraaf uit en te na was besproken, was al bijna de helft van de avond om. “Zet Ad Melkert en Walter Etty bij elkaar om over cijfers te praten en je weet dat er een discussie volgt”, verzucht één van de aanwezigen. Om half tien stelde de voorzitter van de afdeling Groningen, Tjeerd van Dekken, voor de beraadslagingen een andere keer voort te zetten. Hij vond dat het verkiezingsprogramma van de grootste regeringspartij te belangrijk was om overhaast af te handelen. Voorzitter Adelmund reageerde echter kordaat. De tekst moest de volgende dag bij de drukker zijn en de voorzitter hamerde de hoofdstukken over gezondheidszorg en buitenlands beleid er in drie kwartier doorheen.

“Ik baal daarvan”, zegt Van Dekken achteraf. “De les die ik heb geleerd is dat het volgende keer anders moet.” Hij had het pak papier op zaterdag ontvangen, op zondag gelezen, en hoopte op maandag de belangrijkste thema's in het partijbestuur te bespreken. Hij had behalve buiten Melkert en Etty ook buiten de actualiteit gerekend. Enkele aanwezigen zagen in recente ontwikkelingen, zoals de onrust over geweld op straat, reden om die laatste avond de teksten nog te herzien. Bovendien was het hele document taaier dan sommige partijbestuurders hadden verwacht.

Dat het volgende keer anders moet, vindt ook Niet Nix. De kritische en luidruchtige groep jongeren binnen de PvdA noemt de manier waarop het programma tot stand is gekomen “volkomen ondemocratisch”. Opmerkelijk, want zelden zal zo uitgebreid over een verkiezingsprogramma zijn beraadslaagd als over dat van de PvdA. Eerst zijn deelrapporten opgesteld met titels als 'de sociale staat van Nederland', 'de PvdA en de stad' en 'de wonderbaarlijke terugkeer van de solidariteit'. Verder was er een programmaberaad waarin behalve de partijleiding ook eigenzinnige sociaal-democraten zaten als Paul Scheffer, Roel in 't Veld en Eric Nordholt, ook al is die laatste maar een paar keer geweest. Dit programmaberaad werd nog extra aan het denken gezet door negen koppels, elk bestaand uit een 'externe deskundige' en een politicus. Verder mocht iedereen, dus ook de jongelingen van Niet Nix, voorstellen indienen. Daarvoor werden zelfs publieke 'ondervragingen' georganiseerd, waarbij ook de premier zelf vragen stelde.