FNV: ander CAO-beleid

AMSTERDAM, 6 OKT. De Industriebond FNV verlegt de prioriteit in het CAO-beleid. Investeringscontracten die regelen dat werknemers zich kunnen kwalificeren voor de toekomst, vormen de spil waar het arbeidsvoorwaardenbeleid om gaat draaien.

Werknemers moeten een goede vakopleiding kunnen volgen en zinvolle beroepservaring kunnen opdoen. Er moet een stimulerend werkklimaat zijn, een moderne arbeidsorganisatie en mogelijkheden voor bijscholing, vindt de bond. Het klassieke beleid waarin werknemers hun arbeidsprestatie ruilen voor loon, fatsoenlijke werktijden en sociale zekerheid blijft belangrijk, maar wordt onderdeel van de investeringscontracten. “Werknemers willen daar veel voor terugdoen”, schrijft de bond in een inleiding bij een pakket CAO-voorstellen die maandag werden gepresenteerd.

Het is een eerste stap om handen en voeten te geven aan het begrip investeringscontracten. Met zulke contracten wil de bond serieus werk maken van levenslang leren. Dit is nodig omdat baanzekerheid bij je eigen baas een schijnzekerheid is. “Een investeringscontract is offensief.”

De nieuwe prioriteit betekent onder meer bemoeienis van werknemers met de arbeidsorganisatie en verandering van belonings- en functiesystemen.