Drs. N. Blaauw

Drs. N. Blaauw is per 1 oktober in dienst getreden bij Fortis Nederland als directeur Communicatie. Hij volgt M. van Wallene op, die sinds juni gebruik maakt van de regeling voor vervroegde uittreding. Blaauw is zeven jaar werkzaam geweest bij Dow Chemical. Het afgelopen jaar vervulde hij voor dit concern de functie van directeur Public Affairs in Duitsland.