Drs. J.G.I.M. Reijrink

Drs. J.G.I.M. Reijrink RA treedt per 1 november toe tot de hoofddirectie van SNS bank Nederland. Reijrink was eerder directievoorzitter van Banque de Suez Nederland, die dit voorjaar door SNS bank Nederland werd overgenomen.