A. Gerberding

A. Gerberding is per 1 oktober tot Duitse directeur van de Nederlandse-Duitse Kamer van Koophandel te Den Haag benoemd. Hij was plaatsvervangend directeur van de 'Industrie- und Handelskammer Lippe zu Detmold'.