VS wensen uitlevering; Arubaanse zakenlieden gearresteerd

ROTTERDAM, 4 OKT. Op verzoek van de Verenigde Staten zijn gisteren op Aruba vier vooraanstaande Arubaanse zakenlieden aangehouden in afwachting van uitlevering aan Amerika.

Het gaat om Arubaanse ingezetenen die er door de Amerikanen al jaren van worden verdacht een zeer belangrijke rol te spelen bij de handel in verdovende middelen en het witwassen van crimineel geld. Twee verdachten behoren tot de familie M. die onder andere een radiostation en de grootste krant op het eiland bezit. Ook is de 54 jarige Randy H. aangehouden, die volgens Amerikaanse justitiële bronnen mondiaal als een belangrijke drugshandelaar te boek staat.

Eerdere pogingen van de Amerikanen om de zakenlieden uitgeleverd te krijgen waren kansloos omdat de zakenlieden over invloedrijke politieke contacten beschikken. De familie M. sponsort onder andere de politieke partij van de demissionaire Arubaanse premier Eman.

De Amerikanen hebben op 1 oktober voorlopige aanhouding gevraagd met het oog op uitlevering omdat op die dag een nieuw Arubaans wetboek van strafvordering van kracht is geworden. Daarin wordt geregeld dat Aruba ook eigen onderdanen uitlevert. Voorwaarde is wel dat de Arubanen een in de VS opgelegde straf kunnen uitzitten in Aruba.

De kabinetschef van de Arubaanse procureur-generaal, P. van der Sloot, wijst erop dat formeel al vorig jaar een landsverordening van kracht was die de uitlevering mogelijk maakte. Hij denkt dat de Amerikanen evenwel van mening zijn dat een uitleverinsgverzoek nu meer kans maakt.

De vier zakenlieden worden vandaag voorgeleid bij het hof van justitie dat de rechtmatigheid van hun aanhouding in afwachting van uitlevering zal toetsen. Binnen 60 dagen moeten de VS vervolgens formeel om uitlevering vragen. Het hof beslist daar dan opnieuw over.

Volgens de woordvoerder van het OM hebben de aanhoudingen niet voor veel onrust gezorgd in de Arubaanse gemeenschap. Hij wees erop dat de verdachten al lang wisten dat uitlevering aanstaande was. Een van de vier verdachten heeft zich ook vrijwillig vanuit het buitenland gemeld bij het openbaar minsterie.