'Voorbestemd om een leidende rol te spelen'

Opnieuw is mijn visie voor Groot-Brittannië na het Imperium helder: het streven dit land tot een spil, een leider in de wereld te maken. Met de Verenigde Staten onze vriend en bondgenoot. Binnen het Gemenebest. In de Verenigde Naties, in de NAVO. De superieure reputatie van onze strijdkrachten in te zetten, niet alleen voor defensie, maar ook om invloed uit te oefenen in een wereld van collectieve veiligheid en samenwerking.

En om Groot-Brittannië weer een leidende natie in Europa te maken. Niet opdat we 'niet achterblijven'. Dat is een zwakke reden. Maar omdat wij al vier eeuwen of langer een leidende mogendheid in Europa zijn. En op sommige ogenblikken zijn wij van volstrekt cruciaal belang geweest voor het voortbestaan van niet alleen Europa, maar van de gehele wereld. Wij zijn voorbestemd om in Europa een leidende rol te spelen.

En Europa heeft ons nodig. Want wij hebben een visie op Europa. Wij willen een Europa van het volk: vrije handel, een sterke industrie, een hoge graad van werkgelegenheid en sociale rechtvaardigheid, een democratisch Europa. En tegenover die visie staat het Europa van de bureaucraat: het Europa van handelsbelemmeringen, onnodige wetten en regels, het Europa van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de talloze commissies die tot niets leiden. Maar om Europa te kunnen vormen moeten we in Europa van belang zijn.

Ik weet dat we bij de monetaire unie voor een zware keus staan. En ons beleid, dat zich baseert op het Britse nationale belang, is onveranderd. Maar erin of erbuiten, we ondervinden er hoe dan ook de invloed van en moeten in staat blijven invloed uit te oefenen.