Storting in AOW-fonds loopt op tot 4,5 miljard

DEN HAAG, 4 OKT. Het bedrag dat jaarlijks in het zogenoemde AOW-spaarfonds zal worden gestort, loopt in 2010 op tot 4,5 miljard gulden. Het fonds moet de oplopende kosten van de vergrijzing opvangen; over veertig jaar zijn er naar schatting vier miljoen gepensioneerden die een AOW uitkering krijgen. Nu zijn er nog twee miljoen AOW'ers.

Het kabinet maakte gisteren bekend dat dit jaar 750 miljoen in het fonds wordt gestort, volgend jaar is dat 1,5 miljard en in de jaren daarna zal steeds 250 miljoen gulden meer in het spaarfonds worden gestort. Daardoor zal in 2010, als de AOW-uitgaven sterk zullen gaan oplopen omdat de baby-boom generatie aan zijn pensioen begint, bijna 40 miljard in het AOW-spaarfonds zitten.

Naast het instellen van het AOW-spaarfonds had het kabinet al besloten de AOW-premie aan een maximum te binden van 16,5 procent. De premie wordt verrekend met de eerste belastingschijf. Als de premie niet 'bevroren' zou worden, zou iedereen in 2035 een kwart van zijn inkomen kwijt zijn aan de AOW. Daardoor zou arbeid duur worden, hetgeen slecht is voor de werkgelegenheid.

Omdat de premie nu al onvoldoende is om alle AOW-uitgaven te dekken, wordt de AOW dit jaar voor een bedrag van 2,45 miljard gulden uit de schatkist betaald. Volgend jaar is dat 3,15 miljard. Het kabinet verwacht dat deze rijksbijdrage elk jaar zal oplopen met minimaal een half miljard per jaar tot het jaar 2000.