Stellingen

De enige oplossing om de toenemende lawaaioverlast in de randstad te bestrijden is naast de Betuwelijn en de hogesnelheidslijn, ook de vijfde startbaan ondergronds aan te leggen.

J. VAN HILLEGERSBERG, Erasmus Universiteit Rotterdam

Er bestaan geen lelijke talen, alleen slechte schrijvers.

J.F.A.A. NAGEL, Rijksuniversiteit Leiden

Gezien het feit dat de golfsport gepaard gaat met vele handicaps, verdient het aanbeveling deze onder te brengen bij de 'Paralympics'.

P.A.M. OVERGAAUW, Universiteit Utrecht

Beleidsinterventies zijn net medicijnen: zonder bijwerking geen hoofdwerking.

J. SIJM, Erasmus Universiteit Rotterdam Overwerk is een vorm van verborgen werkgelegenheid.

T.J. VISSER, Rijksuniversiteit Groningen

Een goede personeelsfunctionaris streeft naar het overbodig maken van diens reguliere eigen functie.

J. LEGET, Katholieke Universiteit Brabant

Bezinning is in onze huidige samenleving voor velen een grotere opgave dan (mentale en fysieke) inspanning.

M.J.L. VAN BIJSTERVELD, Katholieke Universiteit Nijmegen

De kennis van het verleden leert ons niet zozeer het heden beter te begrijpen, maar ons inzicht in bepaalde verschijnselen van het heden stelt ons juist in staat het verleden beter te doorgronden.

D. HOGENELST, Rijksuniversiteit Leiden