SCHERVEN SCHUDDEN

Vincent Ickes berekening (W&O, 20 september) levert slechts een kwart van het goede antwoord. Als de stand van de bovenzijde van het eerstgelegde blokje vrij gelaten wordt, zijn er daarna maar 1 goede en 3 foute plekken waar je het kunt neerzetten in het 2x2 vierkant.

Een eenvoudiger berekening gaat uit van 24 standen voor elk blokje (corresponderend met de permutaties van de vier lichaamsdiagonalen) en eveneens 24 manieren om de blokjes over het vierkant te verdelen. Dat levert uiteindelijk 4 goede (eventueel geroteerde) prenten op, dus: 24 tot de macht 5, gedeeld door 4 (24 / 4). Als tentamensom Combinatoriek is dit een typisch binnenkomertje, en als ik Vincents oplossing had mogen nakijken zou ik haar toch nog half goed gerekend hebben. Te soft?