Poederdons

Nee hoor, Elsbeth Etty, Poederdons heette ze, ook bij ons in Den Haag (Z 20 sept.). Poederdons, de koningin van Voorburg. Een paar keer per jaar dook ze op in de buurt, net als de straatviolist. Alleen díe hoorde je al van verre, terwijl je haar bij toeval zag. Heel langzaam reed ze op haar fiets, in de meest wonderlijke uitmonstering.

Spannend was het om naar haar te kijken, een beetje eng bijna. Want zij was niemand minder dan de koningen uit het sprookjesboek. Maar dan zei mijn moeder: “O, die is gek. Een rijke freule uit Voorburg, of zo”. Gegroet heeft ze me overigens nooit. En die ene keer dat ik op Prinsjesdag op het Binnenhof stond, heb ik haar niet gezien. Het goot toen van de regen. Waarschijnlijk was Poederdons een mooiweerfietster.