Lone Wolf

In de krant van 26 september stond op pagina 5 een foto met onderschrift inzake de herbegrafenis van Lone Wolf. Het onderschrift echter is feitelijk onjuist en in zijn onjuistheid nog grievend bovendien.

Gesproken wordt van het '[...]in de val lokken van generaal Custer[...]' door een aantal indianen. De feitelijke geschiedenis leert ons dat Custer een deel van zijn troepen opdracht gaf een grote indianennederzetting aan te vallen, terwijl hij zelf om die nederzetting heentrok om van de andere kant de vluchtelingen af te slachten. Tot zijn verrassing werden zijn troepen teruggeslagen en werd hijzelf in alle openheid aangevallen. Zonder verdedigende positie en met aarzelende reserves verdedigde hij zich tot de dood.

Door het foto-onderschrift wordt de suggestie van oneerlijkheid gewekt die niet past in de levens van de betrokkenen, noch van Indiaanse, nog van blanke zijde.