Levensduur Russen (2)

Eén van de mogelijke redenen voor de verslechtering van de levensverwachting in Rusland laat J.M. van Thiel in zijn brief van 13 september onbesproken. Het betreft de mogelijkheid dat de oude statistieken door de communistische machthebbers werden gemanipuleerd teneinde een optimistisch beeld te geven van de zegeningen van het regime in het bijzonder op het gebied van de medische zorg.

Ik ken geen bewijzen hiervoor, doch wel een mij uit de praktijk bekend analoog geval.

Bij een bekende autofabriek in Togliattigrad leek het alsof het aantal ernstige bedrijfsongevallen na de omwenteling drastisch was toegenomen. Op onze vraag kwam het antwoord, dat zulks niet het geval was: onder het oude regime werden dergelijke ongevallen steevast geregistreerd als 'verkeersongevallen op weg naar het werk' of 'ongevallen thuis', zodat zij niet als bedrijfsongevallen een smet op het bedrijf wierpen.

Dat mevrouw Borst de stelling dat arme mensen korter leven dan rijke meteen verwierp is zeer begrijpelijk. Als zij waar zou zijn, betekent dit dat rijke mensen een betere medische verzorging - een belangrijke reden voor een hogere leeftijdsverwachting - zouden krijgen dan arme, en het is in Nederland nu eenmaal niet politiek correct om dat te beweren.

De stelling van de heer Van Thiel ('wetenschap bij decreet') dat de politiek dus bepaalt wat de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek dienen te zijn onderschrijf ik ten volle. Het verschil tussen socialisme en kapitalisme blijkt zo groot nog niet.