Labouchère zet leaseportefeuille om in obligatie

ROTTERDAM, 4OKT. Bank Labouchère, een dochter van verzekeraar Aegon, brengt een aandelen-leaseportefeuille als obligatielening naar de beurs. Dit heeft Labouchère meegedeeld. De lening die ruim vier jaar loopt, is 400 miljoen gulden groot en krijgt een couponrente van 5 procent.

Het betreft de leaseportefeuille die is opgebouwd door het bedrijf LegioLease dat vorig jaar volledig door Aegon werd overgenomen. Bij LegioLease hebben particulieren aandelen geleased, waarover zij maandelijks rente betalen. Door de leaseportefeuille nu in een aparte vennootschap onder te brengen, die een obligatielening uitgeeft, worden de betalingen van de leasecliënten omgevormd tot rentebetalingen over deze obligatie. De lening heeft van kredietbeoordelingsagentschappen de hoogste betrouwbaarheidsrating (AAA) gekregen.

Voordeel voor Labouchère is dat de leaseportefeuille op deze manier van de bankbalans wordt gehaald. Het eigen vermogen van rond de 40 miljoen gulden, dat daar van toezichthouder De Nederlandsche Bank tegenover moest staan, kan Labouchère nu aanwenden voor andere activiteiten.

De lease-obligatie is het jongste voorbeeld van 'securitisatie'. Daarbij kunnen bankleningen of lease-contracten worden gebundeld en in de vorm van een verhandelbare obligatie naar de beurs worden gebracht als asset backed security. In de VS, waar de markt al veel langer bestaat, wordt al een veel breder palet aan vorderingen op deze wijze gesecuritiseerd. Naar verwachting wordt er dit jaar voor 110 miljard dollar aan dit soort obligaties geïntroduceerd.

In Nederland bracht ABN Amro vorige maand op deze manier 2 miljard gulden van zijn hypotheekportefeuille als obligatielening, een mortgage backed security, naar de beurs. De bank wil volgend jaar meer van dit soort leningen uitgeven. Ook Rabo heeft al te kennen gegeven een deel van zijn balans te verkorten door in 1998 (hypotheek-)leningen te securitiseren.

Een bankier van Labouchère zei vanmorgen dat de introductie van de lease-lening de bank de kans geeft om deze nieuwe markt in Nederland aan te boren.