Kok noemt toestaan overschrijding geluidszones dit jaar 'geen gedogen'; Regels Schiphol in '98 wel gehandhaafd

DEN HAAG, 4 OKT. Premier Kok noemt het besluit van het kabinet om luchthaven Schiphol dit jaar toe te staan de geluidsnormen te overschrijden het oplossen van “een overgangsprobleempje” waarbij geen sprake is van gedogen. “Gedogen is voor mij iets structureels. Dit is een oplossing die in de tijd beperkt is, namelijk tot de laatste twee maanden van dit jaar”, aldus Kok gisteravond op zijn wekelijkse persconferentie.

Het kabinet besloot gisteren dat Schiphol de rest van dit jaar overdag de wettelijke geluidsnormen mag overschrijden. Schiphol moet als tegenprestatie het vliegtuiglawaai 's avonds verminderen door twee landingsbanen twee uur eerder te sluiten. Het kabinet wil dat Schiphol vanaf 1 januari volgend jaar wel weer voldoet aan de geluidsnormen, die twee jaar geleden door kabinet en Tweede Kamer werden vastgesteld.

In een toelichting op het besluit garandeerden de ministers Jorritsma (Verkeer) en De Boer (Milieu) dat de luchthaven “in 1998 geen enkele van de geluidsnormen zal overtreden”. Totdat de vijfde baan van Schiphol klaar is, zijn volgens Jorritsma en De Boer diverse ingrepen mogelijk “om 1998 goed door te komen”. Zij willen dat personeels- en toeristencharters niet meer van Schiphol gebruik maken. Ook moeten er minder vliegtuigen komen die veel lawaai produceren.

De regeringsfracties PvdA, VVD en D66 stemmen in met de maatregelen tegen de geluidshinder in 1997. Wel vraagt Kamerlid Van Gijzel (PvdA) zich af of de rechter ze zal goedkeuren als deze om een oordeel wordt gevraagd. Het CDA betwijfelt of de economische schade als gevolg van de maatregelen toch niet te groot is. Fractieleider Rosenmöller van GroenLinks vindt dat het kabinet met het besluit over Schiphol “een loopje neemt met de in de wet vastgelegde bescherming van de omwonenden”. Hij noemt dat “niet acceptabel”.

Milieudefensie eiste samen met andere organisaties en 3.250 omwonenden van Schiphol gisteren in kort geding voor de rechtbank in Amsterdam dat Jorritsma en de luchtvaartmaatschappijen zich aan de wet moeten houden. “Jorritsma en de luchtvaartmaatschappijen spelen elkaar steeds de zwartepiet toe”, zegt woordvoerder W. Duyvendak van Milieudefensie, “daarom hebben we tegen beiden een kort geding aangespannen. Ze zoeken onderling maar uit wie verantwoordelijk is voor de overtreding van de geluidsnormen.” De rechter doet op 9 oktober uitspraak.

Dan zal ook vonnis worden gewezen in een kort geding dat de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al en afhandelingsbedrijf Aero Ground Services tegen Jorritsma hebben aangespannen. In tegenstelling tot Milieudefensie eisen zij dat de geluidsbeperkingen worden opgeheven.

Het kabinet nam gisteren nog geen besluit over de versnelde aanleg van een vijfde start- en landingsbaan op Schiphol. Volgens minister Jorritsma is extra tijd nodig om “een zeer zorgvuldige procedure” voor te bereiden. De kwestie komt volgende week weer in het kabinet aan de orde. Binnen het kabinet heerst verdeeldheid over de vraag of een dergelijke wet juridisch gezien wel houdbaar is, en of die daadwerkelijk zal leiden tot tijdwinst.