Huursubsidie

Staatssecretaris Tommel (Volkshuisvesting) heeft de termijn voor het indienen van aanvragen van huursubsidie met twee maanden verlengd tot 1 december. De voorlichting over de huursubsidie wordt uitgebreid.

Doel van de maatregelen is te zorgen dat huishoudens, die recht hebben op huursubsidie, dat ook krijgen. Gemeenten en verhuurders krijgen zo meer tijd de huurders aan te sporen gebruik te maken van hun recht op subsidie. Vorige maand bleek dat eenderde van degenen, die recht hebben op subsidie, er geen gebruik van maken. De Tweede Kamer stelt een onderzoek in. Enkele gemeenten zijn een voorlichtingscampagne begonnen.