Fourageergedrag

Zeehonden uitgerust met antenne, meldde NRC Handelsblad op 23 september. Het betreft een onderzoek van Ecomare en het Instituut voor bos- en natuuronderzoek naar onder andere het fourageergedrag van zeehonden in het Deltagebied. De daartoe uitgezette dieren zijn voorzien van zenders en een antenne.

Een deerniswekkende aanblik. De prachtige gestroomlijnde zeehonden zijn verfomfaaid met een doos op hun kop waaruit een lange spriet steekt.

Na alle aandacht voor de jacht en het algemene verzet tegen dierproeven verdient ook het wetenschappelijk (gedrags)onderzoek kritisch gevolgd te worden. Voor het lot van het dier maakt het geen verschil of hij gemaltraiteerd wordt voor een menselijk medicijn of voor een onduidelijk gedragsonderoek naar zijn soort. Nu opnieuw op stuitende wijze misbruik is gemaakt van 'wetenschappelijke vrijheid' wordt het tijd voor de instelling van een Commissie voor wetenschappelijk dieronderzoek.

De leden dienen op basis van door de overheid gegeven bevoegdheden te oordelen over de wenselijkheid c.q. noodzaak van wetenschappelijk (gedrags)onderzoek bij dieren. Zonder toestemming van deze commissie zou geen onderzoek mogen gebeuren waarbij dieren op voor hen schadelijke wijze betrokken worden. Die commissie zou zich dan ook de vraag moeten stellen in hoeverre onderzoek soms niet een vorm van 'fourageergedrag' van biologen en etnologen is: ze verdienen een goede boterham met discutabele activiteiten, niet ten bate van de wetenschap, maar ten koste van het dier.

    • P. van der Eijk