'De Tweeling'

Na een bezoek aan de mijns inziens zeer geslaagde kindervoorstelling van de opera 'De Tweeling' van Stichting Xynix en het lezen van de recensie hiervan moet mij het volgende van het hart.

Judith Eiselin maakt in haar recensie van 'De Tweeling', kinderopera door Stichting Xynix duidelijk dat ze weinig gevoel voor humor heeft, maar wat erger is door de 'Vlooienmars' voor Beethovens onvolprezen 'Für Elise' te houden, geeft ze er blijk van niet de kwaliteiten in huis te hebben om deze kinderopera op zijn muzikale merites te kunnen beoordelen.

    • S.J.M. van Dijck