De Milliano wil CDA 'socialer gezicht' geven

HEEMSTEDE, 4 OKT. Jacques de Milliano, nummer acht op de kandidatenlijst voor de Tweede-Kamerfractie van het CDA, wil het volgens hem gebrekkige 'sociale gezicht' van het CDA door een partijdiscussie aan de kaak stellen. “Ik ga voor het CDA, maar mijn hart zit links”, zegt de scheidend voorzitter van Artsen zonder Grenzen in een vraaggesprek met deze krant.

De opvattingen van De Milliano wijken op een aantal punten af van de lijn van de huidige CDA-fractie. Zo vindt De Milliano dat onvoldoende is geprobeerd om het illegaal in Nederland verblijvende Turkse gezin Gümüs te laten blijven. CDA-fractieleider De Hoop Scheffer vond dat Gümüs weg moest omdat regels nu eenmaal regels zijn. De Milliano: “Ik geloof niet in een politiek die vanuit regels naar mensen kijkt, maar in een politiek die vanuit mensen naar regels kijkt.”

De Milliano juicht het initiatief van kerken toe om noodverblijven op te zetten voor uitgeprocedeerde asielzoekers. “Zij voorzien in een leemte in de opvang”, aldus De Milliano. CDA-woordvoerder voor het asielbeleid, M. Verhagen, meent dat de kerken met de noodopvang te ver gaan. “Ik vind dat de partij het sociale gezicht veel beter in de verf moet zetten”, zegt De Milliano. “Ik zou daar graag een discussie over beginnen. Ik wil in ieder geval trouw blijven aan mijn uitgangspunten als ik in de Tweede Kamer kom.”

Volgens De Milliano zijn de in 1994 door minister Van Mierlo geopperde snelinzetbare militaire eenheden in VN-verband een goed middel om in te grijpen in crises in de wereld. De Hoop Scheffer keurde het plan van Van Mierlo destijds echter af, omdat hij meent dat een dergelijke interventiemacht binnen de commandostructuur van de NAVO moet vallen. “Het zal een tijd duren voordat dit soort nieuwe ideeën over de VN wortel schieten - ook in het CDA”, zegt De Milliano over dit meningsverschil. Jacques de Milliano riep in december van vorig jaar op tot militaire interventie in Oost-Zaïre. De CDA-fractie verklaarde zich daartegen.

De Milliano zegt dat hij tot vijf jaar geleden twijfelde tussen lidmaatschap van de PvdA en het CDA. Zijn keuze viel op het CDA wegens het “brede volkskarakter” van de partij. In 1994 was De Milliano teleurgesteld over de harde stellingname van het CDA in het debat over de Algemene Ouderdomswet. Dat jaar stemde hij niet. In hetzelfde jaar zegde De Milliano zijn CDA-lidmaatschap op, om de “politieke horizon” vrij te kunnen verkennen.