Bosbranden

In NRC Handelsblad van 24 september geeft de auteur van het artikel over de bosbranden in Indonesië blijk van gezond verstand wanneer hij/zij spreekt over het wegvallen van de passaatwinden in het oosten van de Stille Oceaan.

Kennelijk heeft een auteur echter geen invloed op de kop boven een artikel want met 'EI Niño zit achter droogte Indonesië' wordt weer vrolijk doorgeborduurd op de El Niño-mythe.

Anderzijds gaat de auteur zelf ook niet geheel vrijuit want kritiekloos wordt vermeld dat wetenschappers het verschijnsel aanduiden met ENSO: El Niño-Southern Oscillation.

Of er weer een periodieke klimaatverstoring is in de vorm van de Southern Oscillation kan men gemakkelijk constateren aan de temperatuur van het zeewater voor de kust van Peru. Dat is waarschijnlijk eenvoudiger dan het meten van de winden voor de hele Zuid-Amerikaanse westkust. Terwijl dat laatste ook nog een veel geringer sensatie-gehalte heeft. Een saai onderzoek levert niet veel publiciteit op, en daar gaat het om bij de 'marktgerichte' geldschieters van de diverse instituten. Het is natuurlijk te dol om de naam van een gevolg, (El Niño) onverbrekelijk te verbinden met de oorzaak (Southern Ocillation).