Belastingen

Het is zeer suggestief 'Voordeel bejaarden ondanks hogere belasting' als kop boven een artikel in de krant van 27 september te plaatsen.

Gepensioneerden, die een pensioen ontvangen van het ABP ervaren dat de AOW-uitkering op hun pensioen wordt gekort. Verhoging van de AOW betekent niet automatisch verhoging van het ABP-pensioen.

Weliswaar wordt het ABP-pensioen enigszins aangepast aan de gemiddelde algemene salarisverhogingen in de overheidssector, maar die verhogingen zijn in de praktijk minimaal. Niet gerelateerd aan de prijsstijgingen.

Ambtenaren, die tijdens hun loopbaan bij de overheid belangrijk op hun salaris zijn gekort voor het ouderdomspensioen vallen buiten het koopkrachtplaatje, dat voor de minima is uitgedacht.

Dat Kamerleden van de PvdA, VVD en D66 verwachten dat de koopkrachtcijfers tot gevolg zal hebben dat ze afscheid kunnen nemen van hun collega's, die namens de ouderenpartijen in de Tweede Kamer zitten, zal eerder haar oorsprong vinden in de onverstandige, onderlinge ruzies van die collega's.