Akkoord havenpool Amsterdam

AMSTERDAM, 4 OKT. De vervoersbonden FNV en CNV hebben met werkgevers in de Amsterdamse haven een akkoord bereikt over het inhuren van personeel van de failliete havenpool. Elf bedrijven ondertekenden gisteren een convenant waarin ze verklaren alle extra arbeid via de arbeidspool in te huren.

Het akkoord brengt een doorstart van de Arbeidspool Amsterdam dichterbij. Bij de havenpool werken 315 mensen. Met ondernemers die samenwerken met de Stichting Nieuw Werk wordt onderhandeld over voortzetting van de arbeidspool. Samenwerking met de Rotterdamse havenpool is nog onderwerp van studie.

Het reddingsplan waarover nog wordt onderhandeld behelst de opsplitsing van de Amsterdamse havenpool. Slechts een deel van de werknemers is dan nog in vaste dienst: vier dagen per week voor 80 procent van hun salaris. Alleen in drukke periodes kunnen zij hun salaris aanvullen. De tweede pool zal werken zoals een uitzendbureau, waarbij de werknemers alleen aan de slag kunnen als er werk is. Of de havenarbeiders een dergelijke constructie zullen accepteren, is nog maar de vraag. In de afgelopen weken lieten ze bij acties duidelijk merken dat “niemand de deur uit mag”.

In het convenant is geregeld dat de werknemers de havenpool-medewerkers hetzelfde betalen als het eigen personeel. Dit was een eis van de vakbonden. Eind augustus werd voor de Amsterdamse havenpool faillissement aangevraagd. Voor de werknemers is steeds minder werk, voornamelijk doordat cacao in toenemende mate in containers wordt vervoerd en steeds minder in zakken.