Advocatennet

De Nederlandse Orde van Advocaten is nu 24 uur per etmaal te bereiken, op de eigen internet-site: www.advocatenorde.nl. De web-pagina's bevaten informatie over die aspecten van de advocatuur die bij particulieren regelmatig vragen oproepen.

Zo zal een bezoeker die zich zorgen maakt over zijn rechten als werknemer in de rubriek Publicaties in begrijpelijke termen gestelde informatie aantreffen over arbeids- en ontslagrecht.

Ook de onderlinge communicatie binnen de advocatuur wordt gestroomlijnd. De bij BalieNet aangesloten advocaten kunnen juridische berichten veel sneller dan voorheen uitwisselen met collega-advocaten.