Werkgevers en politiek blij met flexibele BTW

DEN HAAG, 3 OKT. Tweede Kamer en werkgeversorganisaties reageren enthousiast over het experiment dat Europees commissaris M. Monti (belastingen) deze week aankondigde over een verlaging van het BTW-tarief op arbeidsintensieve diensten.

“Een absolute doorbraak”, meent het Tweede-Kamerlid Van der Ploeg (PvdA). “Na tien jaar intensief discussiëren komt er eindelijk beweging in deze zaak”, vindt J. Warmerdam, secretaris fiscale zaken van MKB-Nederland.

De verlaging van het BTW-tarief van 17,5 naar 6 procent zou kunnen gelden voor schoenmakers, schilders of kappers. MKB-Nederland en met name de PvdA-fractie in de Tweede Kamer hebben zich sterk ingezet voor een verlaging van het tarief van de omzetbelasting. Volgens de pleitbezorgers zou een verlaging tot meer werkgelegenheid leiden en het is een middel om het zwart werken te ontmoedigen. Uit onderzoek blijkt dat het aantal banen met tienduizenden zou kunnen toenemen.

Tot nu toe heeft Europees commissaris Monti steeds een pleidooi van minister Zalm en staatssecretaris Vermeend (Financiën) afgehouden. Maar het Europees parlement heeft de druk verhoogd op de Europese Commissie om initiatieven te nemen arbeidsintensieve en milieuvriendelijke produktie te stimuleren door die in het lage BTW-tarief te plaatsen. Twee jaar geleden schaarde het Europese parlement zich al met ruime meerderheid achter een amendement om het BTW-instrument in stelling te brengen teneinde “lokaal gebonden arbeidsintensieve diensten” te stimuleren.

Monti denkt aan plaatsgebonden experimenten voor een periode van maximaal vier jaar. De experimenten mogen niet grensoverschrijdend zijn. Doordat het om een gaat, zijn de lidstaten niet verplicht mee te doen. Het voorstel wordt besproken later deze maand besproken door de Europese ministers van Financiën.