Wallonië aast op wapenfabrikant

BRUSSEL, 3 OKT. De regering van het Belgische gewest Wallonië wil wapenfabrikant FN Herstal kopen. De Waalse regering denkt dat het bedrijf op die manier betere overlevingskansen heeft dan wanneer het in handen komt van de Amerikaanse wapenfabrikant Colt. Ook binnen de EU worden plannen ontwikkeld om als Europese wapenindustrie één front te maken tegen Amerikaanse wapenindustrie-giganten als Boeing-Mc Donnell Douglas en Lockheed Martin

FN Herstal heeft vestigingen in Europa en de Verenigde Staten. Het belangrijkste produktiebedrijf is nabij Luik in Wallonië. De wapenfabrikant is nu nog voor 92 procent in handen van de Franse groep Giat. De andere acht procent is al eigendom van het gewest Wallonië.

Giat, dat zelf met financiële problemen zit, probeert al enkele jaren van het Belgische bedrijf af te komen. FN Herstal is de afgelopen decennia verschillende keren in moeilijkheden geweest, maar is die altijd weer te boven gekomen. De laatste jaren zijn er problemen die onder meer het gevolg zijn van de wereldwijde inkrimping van de wapenindustrie.

Aanvankelijk leek het erop dat de Amerikaanse wapenfabrikant Colt het Waalse bedrijf zou overnemen. Maar de Waalse regering wil dat verhinderen omdat de vrees bestaat dat Colt de Europese vestiging van FN Herstal van wapenfabrikant zal degraderen tot toeleverancier. Wallonië heeft vetorecht als Giat zijn aandeel in FN Herstal wil verkopen.

Bij FN Herstal werken op het ogenblik 3100 personen, van wie 1400 in de vestiging nabij Luik. De Waalse regering voorziet dat na de overname 576 banen zullen verdwijnen. Desondanks hebben de vakbonden positief op het plan gereageerd. Zij denken dat de Waalse regering de onderneming meer overlevingskansen kan bieden dan Colt.

Wallonië kampt met veel werkloosheid als gevolg van de al decennia achteruitsukkelende verouderde staalindustrie. De overname gaat de Waalse regering zo'n 160 miljoen gulden kosten. De minister-president van het gewest Wallonië, Robert Collignon, heeft gezegd niet te verwachten dat de Europese Commissie bezwaren zal opwerpen tegen het overnameplan.

Met de voorziene personeelsinkrimping zou niet gesproken kunnen worden van overheidssteun voor FN Herstal, maar bovendien valt de wapenindustrie buiten de Europese regelgeving over mededinging.

    • Ben van der Velden