Unilever verkoopt handel in graafmachines voor 160 miljoen

Unilever verkoopt H. Leverton, handelaar in graafmachines, voor een bedrag van 160 miljoen gulden aan de Engelse vestiging van het Canadese concern Finning International.

De omzet van Leverton, waarbij achthonderd werknemers in dienst zijn, bedroeg het afgelopen jaar 780 miljoen gulden. Finning heeft een omzet van 1,90 miljard Canadese dollars (2,7 miljard gulden).

Unilever verkoopt tevens zijn koffieactiviteiten in Australië en Nieuw-Zeeland. De verkoop past volgens een woordvoerder in het beleid van Unilever om zich te richten op een beperkt aantal productcategorieën, waaronder ijs en wasmiddelen.