Schiphol en Rotterdam: 'Zestienhoven toespitsen op zakenvluchten'

ROTTERDAM, 3 OKT. Rotterdam-Airport kan binnen strikte milieuvoorwaarden worden omgevormd tot zakenluchthaven met een levensvatbare exploitatie. Deze conclusie trekken de gemeente Rotterdam en de exploitant van Rotterdam Airport, de luchthaven Schiphol N.V.

De gemeente Rotterdam heeft dit vanochtend bekend gemaakt. Aan het besluit liggen een aantal studies over de toekomst van de omstreden luchthaven ten grondslag. Rotterdam Airport, ook bekend als vliegveld Zestienhoven, zal in de toekomst vooral gericht zijn op zakelijk verkeer van en naar Europese bestemmingen. Volgens het profiel dat de gemeente en Schiphol gezamenlijk hebben ingevuld, kunnen jaarlijks 23.000 lijnvluchten, 1.850 charters, 150 vrachtvluchten en 2.500 vluchten met zakenjets plaatsvinden, bij elkaar 27.500 vliegbewegingen. Verwacht wordt dat dit jaar 21.500 vliegbewegingen met grote toestellen zullen plaatsvinden.

Aan een verbod voor nachtvluchten zal streng de hand worden gehouden. Tussen 23 uur en zeven uur 's ochtends zullen geen vluchten plaatsvinden. Er kan een uitzondering worden gemaakt voor in nood verkerende vliegtuigen, toestellen die wegens slecht weer of calamiteiten moeten uitwijken en regionaal gebonden zakenvluchten waarvoor tevoren toestemming is verleend.

Onderdeel van het beginselakkoord is dat de zogenaamde 'kleine recreatieve luchtvaart' van Rotterdam Airport verdwijnt. De provincie Zuid-Holland zoekt naar een alternatieve locatie voor een grasbaan op Goeree Overflakkee en in de Hoeksche Waard. Een ander deel van de kleine luchtvaart kan op termijn terecht op luchthaven Lelystad. Een aantal vluchten zal voorlopig uitwijken naar de luchthaven Midden-Zeeland.

Nieuwe studies over de te verwachten geluidshinder hebben uitgewezen dat 32.500 vliegbewegingen van grote toestellen mogelijk zijn binnen de gestelde normen. Uitgaande van de vaststelling dat de luchthaven niet rendabel is te exploiteren bij slechts 20.000 vliegbewegingen, hebben Rotterdam en Schiphol een voorkeur bepaald waarbij wordt uitgegaan van een moderne vloot en beperkt nachtverkeer. Slechts 104 woningen hebben dan last van lawaai tegen 127 dit jaar (op basis van 20.000 vliegbewegingen). Met de voorkeurvariant kan dus een 'aanzienlijke verbetering in de milieusituatie worden bereikt', aldus een communiqué van de gemeente.

Het akkoord tussen Rotterdam en Schiphol zal, als het is geformaliseerd, worden voorgelegd aan de ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM, die een nieuwe aanwijzing moeten geven. De zogeheten MER-studies die ten grondslag liggen aan het beginselakkoord, zijn uitgevoerd in het kader van het plan van aanpak voor de nieuwe inrichting van Rotterdam als zakenluchthaven, waaraan wethouder Kombrink van Rotterdam sinds april 1996 heeft gewerkt.