Ramsj

Stephen E. Afrost: D-Day. June 6, 1944; the climactic battle of World War II. Gebonden, Simon & Schuster 1994, van ƒ 72,75 voor ƒ 21,50. Scheltema Amsterdam. 'An epic victory of democracy in winner-take-all combat', zo juicht de flaptekst van dit spannend geschreven verslag van D-Day waaraan veertienhonderd 'oral histories' van betrokken militairen ten grondslag liggen.De dag wordt van uur tot uur gevolgd: vanaf de eerste luchtlandingen tot en met het vaste bruggenhoofd dat vierentwintig uur later wordt geslagen.

Bij Die Weisse Rose (Rozengracht 166 Amsterdam) ligt een ander, en heel wat minder episch boek over de Tweede Wereldoorlog in de ramsj: Vernichtungs-krieg: Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944, onder redactie van Hannes Heer en Klaus Naumann. Het betreft de tiende druk van dit boek dat bij zijn verschijnen (1995) in Duitsland voor commotie zorgde, omdat voor het eerst onomstotelijk wordt aangetoond dat ook de Wehrmacht zich schuldig maakte aan oorlogsmisdaden (van ƒ 78,20 voor ƒ 34,50).