Ramsj

Robert D. Kaplan: The Arabists. The romance of an American elite. Gebonden. The Free Press 1993, van ƒ 62,85 voor ƒ 13,50. Scheltema Holkema Vermeulen Amsterdam.

Interessante studie over 'The Arabists': de bijnaam van vijf Amerikaanse families en hun vrienden, die decennialang de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en het Nabije Oosten hebben gedomineerd. Voor een groot deel waren ze zelf werkzaam in het gebied, eerst als missionaris, later als diplomaat, militair attaché of geheim agent. In de loop van de jaren zestig kwam er een eind aan hun invloed, vervangen als ze een voor een werden door regionaal gespecialiseerde 'Harvard-boys'. Mooi nostalgisch portret.

    • Henk Lagerwaard