OESO vol lof over Nederland

PARIJS, 3 OKT. De OESO is vol lof over de Nederlandse herijking van het buitenlands beleid waaarin ook de nodige ingrepen op de ontwikkelingssamenwerking waren meegenomen. De organisatie is vooral onder de indruk van de doelstelling om de armoede in Derde-Wereldlanden te lijf te gaan door niet alleen de economische, maar ook de sociale ontwikkeling te steunen.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling is in haar drie-jaarlijkse evaluatie verder goed te spreken over de grotere verantwoordelijkheden die Nederland bij de hulp ontvangende landen neerlegt. Nederland behoort al geruime tijd tot de landen die het meest overhebben voor ontwikkelingssamenwerking. Gemeten aan het bedrag dat de regering uittrekt voor deze post, afgezet tegen het bruto binnenlandse product (bbp), de totale waarde van alle geproduceerde goederen en diensten, nam Nederland met 0,81 procent de vierde plaats in achter Denemarken, Noorwegen en Zweden. (AFP)