Makelaars: huizenprijs stabiliseert

DEN HAAG, 3 OKT. De gemiddelde prijs van een koopwoning is in de maand augustus gedaald met ruim 1100 gulden naar 292.800 gulden. In de meeste grote stedelijke gebieden trad een daling op. In Rotterdam en Utrecht stegen de woningprijzen verder.

Dit heeft de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) gemeld. “De nu geconstateerde daling van de prijs van koopwoningen betekent dat de markt zich stabiliseert”, aldus een NVM-woordvoerder. “De prijsdaling is echter nog geen trend, wij spreken liever van een afvlakking van de prijsstijging”. Het kwam recentelijk eerder voor dat de woningprijs in een maand een daling vertoonde.

De Nationale Woningraad (NWR) waarschuwde er gisteren voor dat een te uitbundige woningbouw kan leiden tot leegstand in met name na-oorlogse wijken en op locaties die zijn aangewezen voor nieuwbouw in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening (Vinex). In Nederland zijn vorig jaar 30.000 woningen gebouwd in gebieden die daarvoor volgens de NWR niet bedoeld waren. De woningen komen bovenop het bestand aan huizen die zijn gebouwd in het kader van de Vinex, die bepaalt dat vooral rond steden nog huizen worden gebouwd.

NWR-directeur N. van Velzen legde gisteren verband tussen de extra woningbouw en de recente prijsdaling, en pleitte voor herziening van het Vinex-beleid om verdere leegstand in de naoorlogse wijken te voorkomen. “Er moet minder gebouwd worden en sommige Vinex-plannen moeten helemaal niet meer uitgevoerd worden.”

Van Velzen schat dat het woningentekort, dat geraamd was op twee procent voor 2000, zal teruglopen tot 0,3 procent. Omdat de woningen op de Vinex-locaties relatief duur zijn, kan niet iedereen die een huis zoekt een Vinex-woning betalen, meent hij. “De koopkrachtigen zullen de verpauperde na-oorlogse wijken de rug toekeren en naar buitengebieden gaan. Die zijn vaak goedkoper dan de Vinex-locaties en aantrekkelijker voor de consument. De na-oorlogse stadswijken zullen verder leeglopen, terwijl de Vinex-locaties niet eens vollopen”, aldus Van Velzen.

Staatssecretaris Tommel (Volkshuisvesting) meent dat de daling van de prijzen van koopwoningen een teken is van een gezonde markt. Een woordvoerder van het ministerie VROM zegt dat een daling van de koopprijs de keuzevrijheid voor de burgers vergroot. “De markt bevordert zo een doorstroom naar de Vinex-locaties, precies zoals de bedoeling was”.

Van Velzen van de NWR hoopt dat de overheid de centrale regie van de woningbouw weer voor haar rekening wil nemen. “De overheid vertrouwt te veel op de markt, en dat blijkt niet goed te werken”. De NVM toont zich daar tegenstander van. “Als er gefaseerd gebouwd wordt, in verschillende prijsklassen, is er voor ieder wat wils. Van leegstand hoeft dan geen sprake te zijn, ook niet op Vinex-locaties”.