Gros scholen stelt vernieuwingen uit

ROTTERDAM, 3 OKT. Twee op de drie middelbare scholen stelt de invoering van de verplichte vakkenpakketten in de hoogste klassen van Havo en VWO met een jaar uit, tot het schooljaar 1999/2000. Ze vinden dat ze te weinig tijd en geld hebben om het onderwijs voor volgend schooljaar zo rigoreus te vernieuwen. Ze moesten dit voor 1 oktober bij het ministerie van Onderwijs bekend maken.

Veel scholen verzetten zich eerder dit jaar tegen de vernieuwingsplannen van staatssecretaris Netelenbos (Onderwijs) die volgens het regeerakkoord volgend jaar al moesten ingaan. Na een conflict met de Tweede Kamerfracties van D66, VVD, CDA en GroenLinks - die allen een jaar uitstel bepleitten - gaf Netelenbos scholen de vrije keuze om de invoering een jaar uit te stellen. De vernieuwde eindexamens voor de Havo - die aansluiten op het nieuwe onderwijs - worden in elk geval over drie jaar ingevoerd en die voor het VWO een jaar later. Gevolg is dat in het schooljaar 2000/2001 twee soorten eindexamen worden afgenomen bij Havo-leerlingen. In het schooljaar 2001/2002 zullen ook VWO-leerlingen met twee soorten eindexamens te maken krijgen.

Eenderde van de scholen biedt volgend schooljaar al wel de vier nieuwe 'profielen' aan. Daar zullen derdeklassers moeten kiezen uit een profiel 'natuur en techniek', 'natuur en gezondheid', 'economie en maatschappij' of 'cultuur en maatschappij'. Daarmee wordt de vrije vakkenpakketkeuze afgeschaft. Bovendien gelden de profielen als zwaardere vakkenpakketten dan nu. Doel is dat leerlingen beter voorbereid aan een vervolgstudie op hogeschool of universiteit beginnen.

Netelenbos laat weten “tevreden” te zijn met het aantal scholen dat volgend jaar de vernieuwing invoert. Haar woordvoerder vermeldt dat een aantal scholen dat al wel klaar is voor de vernieuwing in samenspraak met scholen uit de regio toch besloten heeft tot uitstel. Voor “de achterblijvende scholen zou de concurrentie anders te groot worden”, zegt hij. Over het algemeen staan scholen positief tegenover de vernieuwingen, die ook beogen leerlingen zelfstandiger te laten leren. Leraren willen de extra tijd benutten voor bijscholing. Ze moeten zich verdiepen in nieuwe onderwijsmethodes en extra lesstof. Voor de 750 middelbare scholen is 50 miljoen gulden beschikbaar voor bijscholing. Dat komt neer op twee lesuren per week.