Fraude conducteurs met strippenkaarten

AMSTERDAM, 3 OKT. Het Gemeentevervoerbedrijf (GVB) van Amsterdam heeft onvoldoende controle op de boekhouding van conducteurs. Een intern fraudeteam van het GVB zal een onderzoek beginnen naar fraude met strippenkaarten.

Dit zegt de woordvoerder van het GVB. “Het blijkt dat voor een aantal conducteurs omgaan met geld een probleem oplevert.” Het GVB voert nu al regelmatig controles uit op de boekhouding van conducteurs. Een aantal conducteurs kan dan niet een geldbedrag overleggen dat overeenstemt met het aantal verkochte strippenkaarten. Volgens de woordvoerder kan het vervoerbedrijf “niet goed achterhalen waar dat geld is”. Op welke schaal conducteurs frauderen met geld van strippenkaarten is nog onduidelijk. “Het gaat om individuele gevallen”, aldus de woordvoerder.

Het Bureau Bijzonder Onderzoek van het Gemeentevervoerbedrijf zal de komende tijd speciale aandacht aan de fraude bij conducteurs geven. Het bureau is een maand geleden door de GVB-directie ingesteld om fraude op alle afdelingen van het bedrijf tegen te gaan. Ongeveer zes medewerkers van de accountantsdienst en de afdelingen administratie en exploitatie hebben daar een dagtaak aan. Zij onderhouden ook contacten met politie en justitie.

Het Gemeentevervoerbedrijf kwam de afgelopen tijd verschillende keren in het nieuws met fraude bij zijn werknemers. Zo bleek onlangs bijvoorbeeld dat adjunct-directeur J. Tjon A Ten ruim 27.000 gulden uit de GVB-kas had geleend aan een liefdadigheidsstichting waarvan hij zelf penningmeester was. Eerder werd een grootscheepse fraude bekend van ambtenaren van het metrobedrijf. De chef elektriciteit verstrekte daar tegen betaling opdrachten aan bedrijven.

Het onderzoek van het Bureau Bijzonder Onderzoek moet resulteren in concrete maatregelen die fraude binnen het bedrijf voorkomen.