Eurorekeningen

ABN Amro was deze week zijn concurrenten net iets te snel af. Bestuursvoorzitter Jan Kalff kondigde woensdag tijdens een lezing voor studenten in Groningen aan vanaf 1 januari 1999 particulieren de mogelijkheid te bieden om een rekening te openen in euro's, de komende gemeenschappelijke Europese munt.

ABN Amro was daarmee de eerste bank die zich op de euro-markt voor particulieren richtte. Desgevraagd lieten ook ING en Rabobank weten op die termijn particulieren dergelijke rekeningen te kunnen aanbieden.

Volgens ABN Amro gaat de bank niet in tegen de geest van de afspraak die gemaakt is door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) over de introductie van de euro in het niet-zakelijke betalingsverkeer. Om een ordelijke invoering van de munt te garanderen, hebben de Nederlandse banken afgesproken het massale particuliere betalingsverkeer van gulden naar euro pas te zullen laten beginnen als de eurobankbiljetten en -munten begin 2002 worden ingevoerd. Bij de invoering van de girale euro op 1 januari 1999 zullen de banken zich vooralsnog concentreren op het aanbieden van faciliteiten voor het zakelijke betalingsverkeer.

Toch zal ABN Amro zijn particuliere cliënten en kleine bedrijven die vanaf dat moment in euro's willen bankieren, ter wille zijn. Ook al verwacht de bank niet dat particulieren massaal een eurobankrekening zullen aanvragen zolang er nog geen euromunten en -bankbiljetten beschikbaar zijn. “Het zou immers voor de consument nogal verwarrend zijn om giraal al geheel of gedeeltelijk met euro's te werken terwijl men chartaal nog betaalt met guldens”, zei Kalff in Groningen.

H. Blocks, vanaf 1 december aanstaande de nieuwe directeur van de NVB, ziet evenmin een inbreuk op de gemaakte afspraken. “Voor de meeste consumenten is een dergelijke rekening nog weinig zinvol.” Volgens Blocks zou een bank alleen maar grote belangstelling kunnen generen door een “publicitair stuntje”. Bijvoorbeeld door gunstige voorwaarden aan te bieden om een eurorekening aantrekkelijk te maken. Dergelijke promotie zou wèl tegen de geest van de afspaak indruisen. Een woordvoerder van ABN Amro liet desgevraagd weten de rekeningen niet actief te zullen gaan aanbieden.

Ook ING verwacht weinig interesse zolang “de salarissen in Nederland nog in guldens worden uitbetaald”. Deze bank zal haar klanten dan ook voorlopig niet aanraden een euro-rekening te openen.

De Rabobank wil deze rekeningen in sommige gevallen wel actief aan particulieren aanbevelen. “Wij gaan ons klantenbestand goed onder de loep nemen op te zien wie er bij zo'n rekening voordeel kan hebben. Dat kunnen ook particulieren zijn”, aldus woordvoerder Dost. Hij wijst op klanten die internationaal financieel actief zijn, of op beurzen beleggen. Dat aantal kan wel eens groter zijn dan de NVB zegt te verwachten.(MS)