Zinloos geweld

De uitdrukking 'zinloos geweld' zou 'beroerd Nederlands' zijn, aldus briefschrijver Alex van Veen (25 september) naar aanleiding van de dood van Meindert Tjoelker, “immers geweld is altijd zinloos”. Daar ben ik het volstrekt mee oneens. Dat betekent dat alle soldaten en verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog voor niets zijn gestorven en dat we vanaf heden de Hitlers, Karadzíc's, de moordenaars en de verkrachters niet meer met tegengeweld hoeven te bestrijden.

Uiteraard ben ik het met hem eens dat het voorkomen van geweld honderdduizend maal beter is. Maar dat is langetermijnwerk in de vorm van beschavingsgeschiedenis.

Het beste middel om geweld op de lange duur te bestrijden is om mensen zelfrespect en respect voor het leven van anderen met de paplepel in te gieten. Mijn pleidooi om het leren van normen en waarden op de scholen weer serieus te nemen, wordt ingegeven door het inzicht dat de macho's, die in steeds groteren getale de Nederlandse scholen en straten bevolken, niet hebben geleerd het recht van anderen even hoog te achten als hun eigen rechten. Anderen mogen doodvallen, als zij zelf maar aan hun trekken komen.

Allerlei krantenberichten bevestigen dat. Moeten we terug naar een beschaving met blind ellebogenwerk, waar het recht van de grootste mond en de sterkste vuist wint? God bewaar ons. Het begrip 'goed burgerschap' (zie Meindert Tjoelker) zou, mijns inziens, een goede invalshoek zijn om waarden die in de verdrukking geraakt zijn weer op de middelbare schoolagenda te plaatsen. De vraag welke plichten er nu eigenlijk precies tegenover rechten staan (en waarom dat zo is) kan dan uitgebreid aan de orde komen. Nalatige ouders mogen er gerust toe gedwongen worden er ook een cursusje bij te doen.

    • Lottie van Zwol