Zalm woedend over optreden D66

DEN HAAG, 2 OKT. VVD-minister Zalm (Financiën) heeft gisteravond woedend gereageerd op kritiek van het Tweede-Kamerlid Ybema (D66) op zijn internationaal optreden. Ybema verweet Zalm een weinig diplomatiek optreden in internationale kwesties.

De bijdrage van de financieelspecialist van de D66-fractie aan de financiële beschouwingen zit volgens minister Zalm “vol met wantrouwen en vol met afkeuring”. Hij daagde het Kamerlid uit om met een motie van afkeuring te komen.

De D66-er hekelde de opstelling van de VVD-minister tijdens een recente vergadering van Europese ministers van Financiën (Ecofin) in Luxemburg. De bewindsman heeft daar in harde bewoordingen duidelijk gemaakt dat Nederland niet van plan is een hogere bijdrage aan Europa te betalen, zoals de Europese Commissie wil. Volgens Ybema is een dergelijke scherpe stellingname niet tactisch en werkt ze contraproductief. Het D66-Kamerlid suggereerde dat Zalm al eerder steken heeft laten vallen op internationaal terrein.

Zalm nam geen genoegen met het verweer van Ybema dat hij alleen opheldering vroeg over de opstelling van Nederland tijdens de Ecofin-vergadering. “U heeft mij niks gevraagd. U poneert alleen stellingen.” Zalm wenst niet uitgemaakt te worden voor “een soort dr. Jekyll and mr. Hyde”, die het in het binnenland prima doet maar in de fout gaat zodra hij de grens oversteekt. De Ecofin is “geen macraméclubje. Daar zitten robuuste mensen in, die hard inzetten. Dat doe ik ook.”

Ybema bond na de felle uitval van Zalm in. Hij weet de gerezen “misverstanden” aan verkeerde berichtgeving in de media. Ybema ontkende dat hij erop uit was geweest de VVD-er Zalm te pakken als politieke wraak voor de felle aanvallen van de VVD-fractie op zijn partijgenoot Van Mierlo, de minister van Buitenlandse Zaken.

Minister Zalm liet verder weten niets te voelen voor de suggestie van de PvdA om in de volgende kabinetsperiode het uitgavenbeleid te versoepelen. Volgens het huidige regeerakkoord zijn de overheidsuitgaven aan een maximum gebonden. Financieel-woordvoerder Van der Ploeg (PvdA) wil in een volgende kabinetsperiode dat de overheidsuitgaven automatisch stijgen bij een hogere economische groei. Volgens Zalm wordt het kabinet dan teveel afhankelijk van de ramingen van het Centraal Planbureau, waardoor het begrotingsbeleid weer 'hectisch' zou worden. Van der Ploeg kondigde aan dat het onderwerp terugkomt in de verkiezingscampagne. De fracties van VVD en D66 steunen Zalm.

Het verzoek van Ybema om aan het eind van het jaar niet alle meevallers in het spaarfonds voor de AOW te stoppen, zoals het kabinet heeft aangekondigd, werd niet door Zalm gehonoreerd. Ybema wil een deel van de meevallers gebruiken voor zorg en onderwijs. Volgens Zalm zijn extra stortingen in het AOW-fonds, waarmee het kabinet de financiële gevolgen van de snelle vergrijzing van de Nederlandse bevolking wil opvangen, hard nodig. Bovendien verwacht hij, in tegenstelling tot Ybema, geen meevaller van “een paar miljard gulden”.

Zalm kondigde een onderzoek aan naar de subsidiëring van organisaties als Milieudefensie en Vluchtelingenwerk. Zijn partijgenoot Hoogervorst, financieel-woordvoerder van de VVD-fractie, vindt het vreemd dat de overheid organisaties financiert die zich volgens hem tegen democratische besluiten verzetten.