Wetenschapsdag op 5 oktober; De geur van professoren

De programmakrant 'Wetenschap & techniekweek' is verkrijgbaar bij bibliotheken, volksuniversiteiten en VVV's. Inl 030-2727327.

Hoe professoren eruit zien is allang geen geheim meer sinds zij de tv-studio's plat lopen. Hoe een professor ruikt, dat is nog steeds niet goed electronisch over te dragen. Daarom, en om nog zo wat, is er zondag weer de jaarlijkse Wetenschapsdag, ingebed in een Wetenschap & Techiek week die van 4 tot en met 11 oktober duurt.

Tal van universitaire en niet-universitare instituten, musea, sterrenwachten en een enkel bedrijf zijn dan vrij toegankelijk voor een rondgang, een demonstratie, een symposium of een middag knutselen. Het thema is dit jaar 'Klein en groot' en het is voor de deelnemende instellingen geen moeite gebleken de lopende activiteiten onder die noemer te brengen. Het Allard Pierson Museum vertoont grote en kleine mummies, het Legermuseum in Delft vertoont zowel groot als klein militair materieel.

Ook voor wat betreft het publiek richt de organiserende stichting WeTeN zich formeel op klein èn groot. Er is een 50+-beurs waar vereenzaamde senioren kunnen leren internetten en emailen met de kleinkinderen. Er zijn ook volop heavy lezingen zoals die over recht, multiculturele vrijheid en tolerantie (Leiden), de rol van de zonne-activiteit in de aardse opwarming (Amsterdam), de lenswerking van de zwaartekracht (Nijmegen) en niet in de laatste plaats die over groeistoornissen bij kinderen (Nijmegen, Utrecht, Den Haag, Amsterdam). Maar in hoofdzaak richt de wetenschapsweek zich toch op de veelbelovende jeugd van 8 tot 18, ja, op nog wel jonger publiek. Zij zijn het in de eerste plaats die de sponsors over de drempel van de wetenschap willen trekken. In tientallen steden worden zogenoemde 'Pretlabs' georganiseerd waar voor kinderen vanaf zes jaar allerlei betaalbare knutselpaketten klaar liggen om zoiets als een planetarium of een leugendetector te maken. In Hengelo, Enschede en Haaksbergen wordt gebouwd met uitsluitend marshmallows en spaghetti als bouwmateriaal. In IJmuiden kunnen kinderen hun eigen hond meten en wegen.

De positieve folder 'Wetenschap & techniekweek' biedt het gehele overzicht aan activiteiten. Wie vreest te verdrinken in de overvloed kiest instellingen die gewoonlijk gesloten blijven of activiteiten die eenmalig zijn. Er zijn techniekwandelingen (waarvoor de inschrijving al is gesloten), architectuurwandelingen en in Amsterdam houdt een 'wiskundemakelaar' een wiskundewandeling door de Jordaan.

Zaterdag (4 oktober) is er van 11 uur een wetenschapscircus in het Ecodrome in Zwolle. Op de wetenschapsdag zelf (zondag) is er een grote wetenschapsmarkt op het Amsterdamse Spui. In het gemaal Cruquius is gelegenheid tot echt watermanagement met een zelfgemaakt waterrad. In de Heerlense sterrenwacht kunnen kinderen (papieren) raketten bouwen. En nog verder in het zuiden wordt in het Natuurhistorisch Museum van Maastricht 'ingegaan op de culinaire verdiensten van het insect'. Na inleidende lezingen zullen twee koks gerechten op basis van insecten bereiden. Een must voor de survivalkampeerder.