Subsidie aan scheepsbouw gecontinueerd

BRUSSEL, 2 OKT. EU-lidstaten mogen de nationale scheepsbouw tot en met het jaar 2000 financieel blijven ondersteunen. Voorwaarde is wel dat dit op projectbasis gebeurt. Dat hebben de Europese commissarissen Bangemann (Industrie) en Van Miert (Concurrentiebeleid) bekendgemaakt.

Op grond van afspraken binnen de OESO, de club van industrielanden, zou de staatssteun eind dit jaar wereldwijd tot een eind moeten komen. De richtlijnen daartoe zijn echter nog niet bekrachtigd, omdat de Verenigde Staten vooralsnog weigeren de steun aan de eigen scheepsbouw op te geven.

Dat zal er concreet toe leiden dat steun aan de scheepsbouw in de VS, maar ook Japan en Korea, de komende jaren gewoon doorgaat. Ook zullen Aziatische producenten de komende jaren aan prijsdumping blijven doen om marktaandeel te veroveren of veilig te stellen, zo is de verwachting in Brussel. Om de Europese industrie, die 21 procent van de wereldmarkt in handen heeft, niet in de kou te laten staan, hebben Bangemann en Van Miert besloten het huidige regime de komende drie jaar te continueren. Verder richten de beide eurocommissarissen een werkgroep op, die onderzoek en ontwikkeling in de scheepsbouwsector in kaart moet brengen en zo mogelijk stimuleren. (ANP)