STUDEREN

Wie van archeologie zijn werk wil maken, moet naar de universiteit. Het vak wordt gedoceerd in Amsterdam, Groningen, Leiden en Nijmegen. Iedere universiteit heeft haar eigen specialiteit. De Universiteit van Amsterdam is de enige plek waar studenten kunnen afstuderen in Archeologie en Maatschappij.

Tijdens de studie doen ze kennis op van zaken als planologie en bestemmingsplannen, zodat ze zich later op beleidsniveau sterk kunnen maken voor archeologische monumentenzorg.

Nijmegen is van oudsher sterk gericht op klassieke archeologie en provinciaal-Romeinse archeologie. In Utrecht kan het bijvak Kastelenkunde worden gevolgd. Leiden biedt vrijwel alle archeologische vakgebieden aan. Het is niet voor niets de enige universiteit met een aparte faculteit Archeologie. Of het nu om klassieke, Zuid-Amerikaanse of Zuidoost-Aziatische archeologie gaat, het vak wordt in Leiden gedoceerd. Een van de weinige uitzonderingen is de archeologie van de eskimo. Daarvoor moeten studenten in Groningen zijn.

Iedereen die werkzaam is in de archeologie kan lid worden van de Nederlandse Vereniging van Archeologen. De vorig jaar opgerichte vereniging houdt zich bezig met belangenbescherming en kwaliteitsbewaking. Zo overweegt de vereniging de instelling van een archeologenregister. Nu al kan niet iedereen lid worden. Dat is afhankelijk van de expertise van het aspirantlid. Bovendien moet hij een gedragscode onderschrijven.

Wie er vroeg bij wil zijn kan al op zijn negende (junior)-lid worden van de Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis (NJBG). Tot hun zesentwintigste jaar mogen de leden mee op kamp en meehelpen met echte opgravingen. Scherven wassen is een van de meest voorkomende activiteiten.

De volgende stap is lid worden van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN). De AWN is met zo'n drieduizend leden de grootste archeologische vereniging van Nederland. De leden leren het vak - grondvlakken schaven, vondsten intekenen - tijdens opgravingen. Ze zijn met amateurs die op eigen houtje opereren in hun eigen omgeving de ogen en oren van de professionele archeologen.