Sotheby's verkoopt bezit van Thurn und Taxis-telg; Een vorstelijke veiling

Sotheby's, Rokin 102, Amsterdam. 7 okt: Meissen porselein, Delfts aardewerk, glas. 8 okt: Klokken, Horloges en polshorloges. 9 okt: Meubelen en decoraties. Veilingen vanaf 10u30. Kijkdagen 2 t/m 5 okt, 10-16u. Inl 020-5502200.

Opnieuw houdt een lid van het Duitse vorstenhuis Thurn und Taxis uitverkoop. In 1993 was het de jonge, extravagante vorstin Gloria von Thurn und Taxis die de complete inboedel van een middeleeuws slot door Sotheby's liet veilen, inclusief de Harley Davidsons waarop ze placht rond te scheuren en 75.000 flessen wijn. De 31,4 miljoen DM die het negen dagen durend spektakel op het slot opbracht, was voldoende om Gloria in één klap van haar belastingschulden af te helpen. In 1992 had Sotheby's al juwelen verkocht uit het bezit van vorst Johannes, Gloria's echtgenoot, die twee jaar daarvoor was overleden.

Nu is de beurt aan Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins Max Emmanuel von Thurn und Taxis (1935), een neef van Gloria. Hij doet antiek en kunstvoorwerpen van de hand afkomstig van slot Bullachberg in Beieren, eerst op een veiling in Zürich, daarna in Amsterdam. De Amsterdamse vestiging van Sotheby's heeft drie catalogi nodig om alle voorwerpen onder te brengen en drie dagen om ze af te hameren. De eerste dag, 7 oktober, is gewijd aan Europese keramiek en Hollands glas en aardewerk, de tweede dag aan klokken en horloges, de derde aan meubels en decoraties. Samen met de vorstelijke eigendommen worden ook voorwerpen van andere inbrengers geveild.

Thurn und Taxis is sedert de 17de eeuw de naam van het oude geslacht Von Taxis. Rond 1500 verwierf de familie zich vanuit Frankfurt een monopolie van postdiensten tussen Brussel en Milaan. De postdienst groeide snel en vertakte zich over Europa. De familie werd rijker en rijker en die rijkdom stelde het geslacht in staat zich in de 17de eeuw tot de adelstand te laten verheffen. In 1695 werden de Taxis rijksvorsten. Een van de nazaten, prins Raphael von Thurn und Taxis, de vader van ZDH Max Emmanuel, kocht slot Bullachberg in 1928. Het ligt in een pittorekse omgeving aan de voet van de Bullachberg, aan een voormalige Romeinse weg, Via Claudia Augusta. Samen met twee andere kastelen vormt het de zogenoemde 'Schwangauer Schlösserdreieck', die jaarlijks honderdduizenden toeristen trekt. Prins Raphael richtte het slot in volgens de toen heersende mode met een overdaad aan decoraties, familieportretten en jachttrofeeën. Hij was een verwoed jager, paardenliefhebber en klokkenverzamelaar. Zestig klokken uit het slot komen op de veiling, waaronder een liervormige Louis XVI 'Sèvres' pendule in blauw en goud gemaakt rond 1800 door de Parijse klokkenmaker Kinable en geschat op 40 tot 60.000 gulden.

Op de eerste veilingdag komt het serviesgoed onder de hamer. De grote hoeveelheid Meissen porselein die wordt aangeboden is deels afkomstig van een Belgische aristocratische familie. Daarnaast is er veel Saksisch en Duits porselein en Delfts aardewerk, waaronder een blauw-witte, 36 centimeter hoge Madonna met kind uit ongeveer 1750 (richtprijs 50-70.000 gulden). Curieus is een tweetal langgenekte 'sneeuwbal'-vazen van Meissen porselein, opgebouwd uit vele witte bloemetjes met bladerranken waarop een soort kanariepietjes zitten. Liefhebbers moeten er 30 tot 40.000 voor neertellen. Prins Raphael stierf in 1993. Volgens een verklaring van prins Max Emmanuel werd slot Bullachberg sinds de dood van zijn vader niet meer door de familie bewoond. Gebouw en inrichting zouden niet meer beantwoorden aan de eisen van de moderne tijd. Bullachberg, zo kondigt hij aan, krijgt een prozaïscher toekomst: het wordt onderdeel van een bestaand golf- en atletiekcentrum.