Schagerkogge

Archeologische fietsroute: Schagerkogge, 37 kilometer. Te koop bij de VVV in Schagen, zes gulden.

Schagerkogge wordt het gebied rondom Schagen in de kop van Noord-Holland genoemd. De term Kogge herinnert aan de middeleeuwse benaming voor een aantal delen in West-Friesland. Het land is omstreeks 2500 v Chr. ontstaan. De route begint op de Markt in Schagen (1), waar aan de zuidkant restanten van het vijftiende-eeuwse Schager slot staan: twee torens. De fietstocht voert verder onder meer langs een van de oudste dijken uit de omgeving, de Molenweg (2), langs diverse terpen, zoals 't Hoogland (5), waar nederzettingen uit 500-100 v.Chr. begraven liggen, het Schagerwiel (3), een plas die is ontstaan bij een dijkdoorbraak in 1248, en een restant van een twaalfde-eeuwse zeedijk, de Nes (4). Aan de Hemmerweg (6) nabij Kolhorn is een verkaveling van land zichtbaar (zie foto) die uit de achtste en negende eeuw dateert.